2021 i później

Na Zebraniu Walnym dnia 19.11.2021 r. został wybrany nowy Zarząd. Prezesem Klubu został Marek Agaciak.