Klub na Google+

Klub na Google+

Partnerzy

 

 

 

 

 

 

Spotkania turystów

gazeta mazury

-

Składka PTTK za 2021 r.

Do dnia 31.03.2021 jest obowiązek opłacenia składek PTTK.

 

Sytuacja pandemiczna zmusza nas do określenia sposobu opłaty składek członkowskich PTTK tak, by uniknąć niebezpieczeństw związanych z COVID19.

W związku z tym Zarząd Oddziału W-M PTTK w Olsztynie informuje:

 

1. składki członkowskie można opłacać przelewem na konto Oddziału: Santander Bank: 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000

w polu "tytuł przelewu" prosimy podać: - symbol składki ( N, U, UM) oraz nazwę koła/klubu.

 

2. Wysokość składki wynosi:

N (normalna) – 65 PLN

U (ulgowa) - 40 PLN

UM (młodzieżowa) – 30 PLN.

 

3. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowe są:

-rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

-emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

-kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

-bezrobotni,

-osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 

4. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:

- opiekunowie szkolnych kół PTTK,

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

- młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

 

Odbiór znaczków możliwy będzie w następnym tygodniu po przelaniu składki w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu wejście od ul. 1 maja lub, po ustaniu obostrzeń epidemicznych, na zebraniu koła / klubu.

Od 5 lutego składkę można też opłacić gotówką w Miejskiej Informacji Turystycznej. Miejska Informacja Turystyczna pracuje w godzinach 10-16 w dnie powszednie oraz 10-14 w soboty.

 

Z upoważnienia Zarządu Oddziału

Marian Jurak