Klub na Google+

Klub na Google+

Partnerzy

 

 

 

 

 

 

Spotkania turystów

gazeta mazury

-

Akcja społeczna "Śmigło dla Tatr"
Od półtora miesiąca trwa społeczna akcja "Śmigło dla Tatr". Zaczęło się od tego, że jeden z internautów (Polak mieszkający w USA) używający nicka "Dzik", rzucił na forum "Brytana" myśl: zróbmy "zrzutkę" i kupmy śmigłowiec dla TOPR.
Pomysł szalony z gatunku porwania się z motyką na słońce, ale podjęty nader ochoczo. Po konsultacjach z TOPR-em okazało się, że większym problemem niż zdobycie śmigłowca, jest zapewnienie środków na jego utrzymanie. Jednocześnie przyszła wiadomość, że szansę na uzyskanie takich środków daje procedowana właśnie w parlamencie Ustawa o ochronie środowiska. Niezwłocznie napisany został apel do parlamentarzystów, który podpisali w imieniu środowiska ludzi gór członkowie kształtującego się komitetu organizacyjnego akcji. Ten jednak nie odniósł skutku. Projekt zgłoszonej przez nas poprawki został więc poddany społecznej konsultacji na utworzonej witrynie internetowej akcji (obecny adres www.smiglodlatatr.pl - tam zamieszczamy aktualne wiadomości o przebiegu akcji) i w ciągu tygodnia podpisało się pod nim ok. 4 tys. internautów. List wraz ze spójnym stanowiskiem TOPR został doręczony przez przedstawicieli komitetu akcji marszałkowi senatu, stając się niebagatelnym argumentem dla działań grupy senatorów z p. Franciszkiem Bachledą-Księdzularzem na czele, którzy poprawkę oficjalnie zgłosili. Po konsultacjach w kilku ministerstwach i komisjach (to była główna trudność) senat jednogłośnie (!) przyjął 1.IV. zapis zobowiązujący parki narodowe do przekazywania 15% dochodu ze sprzedaży biletów wstępu na rzecz działających na terenie danego parku służb ratowniczych (w wypadku Tatr jest to TOPR, w wypadku innych parków narodowych o charakterze górskim - odpowiednie grupy GOPR). Aktualnie ustawa wraz z poprawką trafiła ponownie do Sejmu. Koordynatorzy akcji w dniu 7.IV. złożyli ponownie apel do parlamentarzystów w kancelarii sejmu wraz z ok. 7 tys. podpisów, jakie zebrano do wtorku. Liczymy na równie odpowiedzialne potraktowanie problemu przez posłów, jak wykazane przez senatorów.
By akcja mogła się rozwinąć musiała zyskać zakotwiczenie w instytucji posiadającej osobowość prawną. Zarząd PZA umożliwił działanie komitetu organizacyjnego w ramach Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki. Dnia 7.IV. odbyło się w siedzibie zarządu PZA zebranie władz fundacji, które zdecydowały o powołaniu w skład zarządu fundacji: Jerzego Natkańskiego, któremu powierzono funkcję dyrektora generalnego fundacji, oraz Kacpra Gradonia - szefa komitetu organizacyjnego akcji i Jacka Rządkowskiego - odpowiedzialnego w komitecie za kontakty z mediami. Tego też dnia zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym dokumenty uzupełniające wniosek o nadanie Fundacji im. Kukuczki statusu organizacji pożytku publicznego (da to możliwość odpisów podatkowych na rzecz fundacji). W dniu 8.IV. został złożony w MSWiA wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez fundację zbiórki publicznej.
Od efektów zbiórki i realnych potrzeb TOPR (są prowadzone intensywne działania na rzecz ustalenia w jakiej formie będzie ostatecznie TOPR miał nieograniczony dostęp do śmigłowca - rozpatrywanych jest kilka różnych rozwiązań) zależy czy hasło, pod którym rozwija się akcja, uda nam się ostatecznie zrealizować. Na dzień dzisiejszy już widać, że mimo wielu trudności z jakimi boryka się nasz kraj - nawet tu można skutecznie realizować społeczne działania i pomagać sobie nawzajem. To napawa optymizmem. Komitet organizacyjny akcji wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy są współautorami dotychczasowych sukcesów akcji i zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do dalszej współpracy.
Z taternickim pozdrowieniem: Jacek Rządkowski
Dziś już można dokonywać darowizn na rzecz akcji, wpłacając pieniądze na konto:

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
ul.Noakowskiego 10/12 00-666 Warszawa
Bank Millennium
04 1160 2202 0000 0000 5515 5611
(z dopiskiem "śmigło")
Można także wesprzeć ideę przekazując fundusze na konto TOPR:
TOPR
ul.Piłsudskiego 63 A, 34-500 Zakopane
BPHPBK oddział Zakopane
84 1060 0076 0000 3300 0024 6688
(z dopiskiem "śmigło")
Wszelkie  informacje http://www.smiglodlatatr.pl/